Khắc dưa hấu theo tên, logo công ty, tổ chức

Một số mẫu khắc tỉa dưa hấu, trái cây theo tên công ty/ tổ chức kết hợp với tên thương hiệu, logo:
Dưa hấu khắc chữ và logo trường VIN SCHOOLDưa hấu khắc chữ và logo trường VIN SCHOOL

Dưa hấu trang trí công ty dược STADA

Dưa hấu trang trí công ty dược STADA

Dưa hấu khác công ty PV TRANS
Dưa hấu khắc PV TRANS trang trí cỗ trung thu
Dưa hấu khắc PV TRANS trang trí cỗ trung thu
Cắt tỉa dưa hấu và bí ngô trang trí cho thương hiệu dao Thái Lan Penguin
Cắt tỉa dưa hấu và bí ngô trang trí cho thương hiệu dao Thái Lan Penguin
Một buổi giới thiệu sản phẩm của Penguin
Một buổi giới thiệu sản phẩm của Penguin
Dưa hấu cắt tỉa logo thương hiệu Bosch
Dưa hấu cắt tỉa logo thương hiệu Bosch
Bình cắm hoa với Logo Bosch
Bình cắm hoa với Logo Bosch
Dưa hấu cắt tỉa "Diversity at Bosch"
Dưa hấu cắt tỉa "Diversity at Bosch"
Bàn hoa trang trí với trái cây và dưa hấu cắt tỉa tại Bosch
Bàn hoa trang trí với trái cây và dưa hấu cắt tỉa tại Bosch
Dưa hấu khắc thương hiệu Daikin
Dưa hấu khắc thương hiệu Daikin


Dưa hấu khắc thương hiệu Daikin
Dưa hấu khắc thương hiệu Daikin
Bàn tiệc Daikin trang trí dưa hấu cắt tỉa
Bàn tiệc Daikin trang trí dưa hấu cắt tỉa

Nhận xét