08_03_2024

Nhằm phục vụ khách hàng cho ngày quốc tế phụ nữ,bên chung tôi nhận khắc tỉa trái cây ,dưa hấu ...để trang trí các món ăn cho phần thêm đặc sắc hơn..

Nhận xét